Uwolnij się od wykluczenia

01.01.2019 – 30.06.2023 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Fundacja Uwolnienie (Lider projektu) w partnerstwie z HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak s.c.  realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 160 osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (m. Łódź, łódzki wschodni,  pabianicki, brzeziński, zgierski).

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizację społeczną i zawodową uczestników poprzez:

  • Wyznaczenie Indywidualnych Planów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu
  • Stworzenie 40 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym CIS (przeszkolenie bhp, badania lekarskie, zapewnienie posiłku i zwrotu kosztów dojazdu, świadczenie integracyjne, poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie)
  • Aktywizację społeczną – warsztaty grupowe integracji społecznej i zawodowej,  profilaktyka uzależnień, psychoterapia)
  • Aktywizację edukacyjną (kursy komputerowe),
  • Aktywizację zawodową (szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy).

Wartość projektu: 2 422 910,16 zł
Wartość dofinansowania ze środków EFS: 2 301 764,65 zł

Harmonogram planowanego wsparcia (PDF)